Archive

Archive for December, 2009

Kopiwosian Tadau Krismas.

December 22, 2009 Comments off

Moleeng obpinee om kinoruangan kikiawi, oruai noh banar korikatan dit 25-12-09, tadau tagayo dot Kristian.

Pagka tu, iti noh dogon dot koosipan, manganu oku kosiwatan manaak dot boros “Kopiwosian Tadau Krismas” kuma sid kikiawi it MANGASIP.

Mogot ong iti Krismas biano, sumurut it koosipan om kogompi tokou dot pisasamadan om piondusan sid kinoruangan kikiawi.

Tupono: Gompiyo tokou noh it samod om pitoluadan maya sid koosipan natanud tokou.

Advertisements
Categories: Kobasan Tokou